Στο Γερμανικό Γλωσσικό Κέντρο

Στο Γερμανικό Γλωσσικό Kέντρο μπορείτε να μάθετε σωστά γερμανικά – με αποτελεσματικό, γρήγορο και ευχάριστο τρόπο – από καταξιωμένους γερμανούς καθηγητές.
Τα προγράμματά μας απευθύνονται σε νέους, νέες και ενηλίκους που θέλουν να μάθουν, να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και να τις επιστεγάσουν με επίσημα διπλώματα. Το Γερμανικό Γλωσσικό Κέντρο μπορεί να σάς προετοιμάσει γλωσσικά και να σάς καθοδηγήσει ανάλογα, για βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές σε γερμανόφωνα πανεπιστήμια ή για εργασία σε γερμανόφωνες χώρες.
Οι καθηγητές μας, όλοι φιλόλογοι με μητρική γλώσσα τη γερμανική, επιλέγονται με τα αυστηρότερα κριτήρια διδασκαλικής εμπειρίας και μεταδοτικότητας, ενώ πολλοί έχουν διατελέσει εξεταστές των διπλωμάτων στο Ινστιτούτο Goethe. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στον υποψήφιο να εξετάζεται αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του κύκλου σπουδών σε συνθήκες όμοιες με τις πραγματικές, έτσι ώστε πιθανές παραλείψεις και λάθη να διορθώνονται εγκαίρως και να μην επαναλαμβάνονται την ημέρα των επίσημων εξετάσεων.

Η μακρόχρονη αποδεδειγμένη επιτυχία μας, που ξεπερνά στις εξετάσεις το 90%, οφείλεται:

  • Στους καταξιωμένους γερμανούς φιλόλογους και ειδικούς επαγγελματίες καθηγητές.
  • Στα σύγχρονα μέσα που χρησιμοποιούμε και στις αποτελεσματικές μεθόδους που εφαρμόζουμε.
  • Στην ειδική, κατά περίπτωση, αντιμετώπιση των αναγκών γλωσσομάθειας, φοιτητών και ενηλίκων.

Επιτυχίες στις εξετάσεις

Β1 90%
Β2 84%
Γ1 & Γ2 77%

Διευθύντρια σπουδών

Mauricia Schmitzberger

Με σπουδές Γερμανικής Φιλολογίας και παιδαγωγικής στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, η κυρία Mauricia Schmitzberger ήταν επί 25 έτη καθηγήτρια στο GOETHE INSTITUT και μέλος της εξεταστικής ομάδας. Επί έτη διετέλεσε προϊσταμένη του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας στο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ψυχικού). Παράλληλα, υπήρξε ειδική σύμβουλος του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη δημιουργία του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για τη Γερμανική γλώσσα. Σήμερα είναι εκπαιδεύτρια καθηγητών Γερμανικής γλώσσας και διευθύντρια σπουδών στο Γερμανικό Γλωσσικό Κέντρο, με αξιοσημείωτες επιτυχίες στις εξετάσεις.