Με το πρόγραμμα «Med in Germany» του Γερμανικού Γλωσσικού Κέντρου σας δίνεται η δυνατότητα άμεσης έναρξης για την απόκτηση ειδικότητας ή εργασίας σε νοσοκομεία στη Γερμανία και τις υπόλοιπες γερμανόφωνες χώρες, μετά το πέρας των εδώ ιατρικών σπουδών σας. Πρόκειται για μία ευκαιρία, ώστε αφ’ενός να κερδίσετε πολύτιμο χρόνο, αφ’ετέρου να εξειδικευτείτε σε κάποια από τις πιο προηγμένες χώρες του κόσμου στην ιατρική επιστήμη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας, στο 210 38 40 079, ή στο infomygerman.gr@gmail.com