Προγράμματα μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Το πρόγραμμα σπουδών του Γερμανικού Γλωσσικού Κέντρου συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς και τις επίσημες εξετάσεις για τα γερμανικά. Τα τμήματα είναι ολιγομελή, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται μεγάλη διαδραστικότητα με τον καθηγητή και μεταξύ των μαθητών. Ο κάτοχος του διπλώματος Α1 μπορεί να κατανοεί και να χρησιμοποιεί οικείες και καθημερινές εκφράσεις και να διατυπώνει με απλό τρόπο συγκεκριμένες ανάγκες του. Μπορεί να αυτοσυστήνεται ή να συστήνει άλλο πρόσωπο, να θέτει προσωπικές ερωτήσεις σε κάποιον (π.χ. για τον τόπο κατοικίας του, τις σχέσεις του, πράγματα που τού ανήκουν) και να απαντά σε ανάλογες ερωτήσεις. Μπορεί να επικοινωνεί με απλά λόγια, αν ο συνομιλητής τού μιλά αργά και καθαρά και δείχνει συνεργάσιμος.
Το πρόγραμμα σπουδών του Γερμανικού Γλωσσικού Κέντρου συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς και τις επίσημες εξετάσεις για τα γερμανικά. Τα τμήματα είναι ολιγομελή, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται μεγάλη διαδραστικότητα με τον καθηγητή και μεταξύ των μαθητών. Ο κάτοχος του διπλώματος Α2 μπορεί να κατανοεί μεμονωμένες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά για καθημερινά και οικεία θέματα (π.χ. απλές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, στενό περιβάλλον, εργασία). Μπορεί να επικοινωνεί κατά τη διεκπεραίωση απλών και συνηθισμένων εργασιών που απαιτούν μόνο μια απλή ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα οικεία και καθημερινά. Μπορεί να περιγράφει με απλά λόγια την κατάρτισή του και το στενό του περιβάλλον και να αναφέρεται σε θέματα που αφορούν στις άμεσες ανάγκες του.
Το πρόγραμμα σπουδών του Γερμανικού Γλωσσικού Κέντρου συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς και τις επίσημες εξετάσεις για τα γερμανικά. Τα τμήματα είναι ολιγομελή, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται μεγάλη διαδραστικότητα με τον καθηγητή και μεταξύ των μαθητών.
Ο κάτοχος του διπλώματος Β1 μπορεί να κατανοεί τα σημαντικά σημεία θεμάτων οικείων σχετικά µε την εργασία, το σχολείο, την αναψυχή, κτλ. όταν ο ομιλητής χρησιμοποιεί µε σαφήνεια την καθομιλουμένη γλώσσα. Μπορεί να τα καταφέρει στις περισσότερες καταστάσεις που θα συναντήσει σε ένα ταξίδι σε περιοχή όπου ομιλείται η γερμανική γλώσσα. Μπορεί να εκφέρει ένα λόγο απλό και συγκροτημένο σε θέματα οικεία και σε θέματα του ενδιαφέροντός του.

ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ
12.00 – 14.00 12.00 – 14.00
14.00 – 16.00 14.00 – 16.00
16.00 – 18.00 16.00 – 18.00
18.00 – 20.00 18.00 – 20.00
20.00 – 22.00 20.00 – 22.00
Το Β1+ απευθύνεται σε εκείνους που δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα στις εξετάσεις για το B1 του Μαΐου, αλλά δεν έχουν την πολυτέλεια να χάσουν χρόνο. Το B1+ είναι ένα ειδικό πρόγραμμα που τους εξασφαλίζει ότι τον ερχόμενο Μάιο θα έχουν αποκτήσει όχι μόνο το B1 αλλά και το B2. Για περισσότερα επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103840079 ή στο info@mygerman.gr
Το πρόγραμμα σπουδών του Γερμανικού Γλωσσικού Κέντρου συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς και τις επίσημες εξετάσεις για τα γερμανικά. Τα τμήματα είναι ολιγομελή, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται μεγάλη διαδραστικότητα με τον καθηγητή και μεταξύ των μαθητών.
Ο κάτοχος του διπλώματος Β2 μπορεί να κατανοεί το ουσιαστικό περιεχόμενο συγκεκριμένων ή αφηρημένων θεμάτων ενός πολύπλοκου κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών όρων που σχετίζονται µε την ειδικότητά του. Μπορεί να επικοινωνεί µε αυθορμητισμό και άνεση, σε βαθµό που να συζητά στα γερμανικά χωρίς προσκόμματα. Μπορεί να εκφράζεται µε σαφήνεια και λεπτομέρειες για µια μεγάλη ποικιλία θεμάτων.

ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ
12.00 – 14.00 12.00 – 14.00
14.00 – 16.00 14.00 – 16.00
16.00 – 18.00 16.00 – 18.00
18.00 – 20.00 18.00 – 20.00
20.00 – 22.00 20.00 – 22.00
Το Β2+ απευθύνεται σε εκείνους που δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα στις εξετάσεις για το B2 του Μαΐου, αλλά δεν έχουν την πολυτέλεια να χάσουν χρόνο. Το B2+ είναι ένα ειδικό πρόγραμμα που τους εξασφαλίζει ότι τον ερχόμενο Μάιο θα έχουν αποκτήσει όχι μόνο το B2 αλλά και το C1. Μάθετε περισσότερα επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103840079 ή στο info@mygerman.gr
Το πρόγραμμα σπουδών του Γερμανικού Γλωσσικού Κέντρου συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς και τις επίσημες εξετάσεις για τα γερμανικά. Τα τμήματα είναι ολιγομελή, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται μεγάλη διαδραστικότητα με τον καθηγητή και μεταξύ των μαθητών.
Ο κάτοχος του διπλώματος C1 μπορεί να κατανοεί µια μεγάλη ποικιλία μακροσκελών και απαιτητικών κειμένων, καθώς και των έμμεσων νοημάτων τους. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και άνετα, δίχως να δίνει την εντύπωση ότι ψάχνει να βρει τις λέξεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα µε τρόπο αποτελεσματικό και ευέλικτο στην κοινωνική, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή του ζωή. Μπορεί να εκφράζεται για πολύπλοκα θέματα µε τρόπο άνετο και λόγο ορθά δομημένο. Για περισσότερα επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103840079 ή στο info@mygerman.gr
Το πρόγραμμα σπουδών του Γερμανικού Γλωσσικού Κέντρου συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς και τις επίσημες εξετάσεις για τα γερμανικά. Τα τμήματα είναι ολιγομελή, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται μεγάλη διαδραστικότητα με τον καθηγητή και μεταξύ των μαθητών.
Ο κάτοχος του διπλώματος C2 μπορεί να κατανοεί, δίχως προσπάθεια, σχεδόν ό,τι διαβάζει ή ακούει. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα, άνετα και µε ακρίβεια και να χειρίζεται τις λεπτές νοηματικές αποχρώσεις, όταν αναφέρεται σε πολύπλοκα θέματα.Για περισσότερα επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103840079 ή στο info@mygerman.gr
Το πρόγραμμα σπουδών του Γερμανικού Γλωσσικού Κέντρου συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς και τις επίσημες εξετάσεις για τα γερμανικά. Τα τμήματα είναι ολιγομελή, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται μεγάλη διαδραστικότητα με τον καθηγητή και μεταξύ των μαθητών.
Ο κάτοχος του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α1 μπορεί να κατανοεί και να χρησιμοποιεί οικείες και καθημερινές εκφράσεις και να διατυπώνει με απλό τρόπο συγκεκριμένες ανάγκες του. Μπορεί να αυτοσυστήνεται ή να συστήνει άλλο πρόσωπο, να θέτει προσωπικές ερωτήσεις σε κάποιον (π.χ. για τον τόπο κατοικίας του, τις σχέσεις του, πράγματα που του ανήκουν) και να απαντά σε ανάλογες ερωτήσεις. Μπορεί να επικοινωνεί με απλά λόγια, αν ο συνομιλητής του μιλά αργά και καθαρά και δείχνει συνεργάσιμος.
Για περισσότερα επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103840079 ή στο info@mygerman.gr
Το πρόγραμμα σπουδών του Γερμανικού Γλωσσικού Κέντρου συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς και τις επίσημες εξετάσεις για τα γερμανικά. Τα τμήματα είναι ολιγομελή, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται μεγάλη διαδραστικότητα με τον καθηγητή και μεταξύ των μαθητών.
Ο κάτοχος του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α2 μπορεί να κατανοεί μεμονωμένες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά για καθημερινά και οικεία θέματα (π.χ. απλές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, στενό περιβάλλον, εργασία). Μπορεί να επικοινωνεί κατά τη διεκπεραίωση απλών και συνηθισμένων εργασιών που απαιτούν μόνο μια απλή ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα οικεία και καθημερινά. Μπορεί να περιγράφει με απλά λόγια την κατάρτισή του και το στενό του περιβάλλον και να αναφέρεται σε θέματα που αφορούν στις άμεσες ανάγκες του.
Για περισσότερα επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103840079 ή στο info@mygerman.gr
Το πρόγραμμα σπουδών του Γερμανικού Γλωσσικού Κέντρου συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς και τις επίσημες εξετάσεις για τα γερμανικά. Τα τμήματα είναι ολιγομελή, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται μεγάλη διαδραστικότητα με τον καθηγητή και μεταξύ των μαθητών.
Ο κάτοχος του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β1 μπορεί να κατανοεί τα σημαντικά σημεία θεμάτων οικείων σχετικά µε την εργασία, το σχολείο, την αναψυχή, κτλ, όταν ο ομιλητής χρησιμοποιεί µε σαφήνεια την καθιερωμένη γλώσσα. Μπορεί να τα καταφέρει στις περισσότερες καταστάσεις που θα συναντήσει σε ένα ταξίδι σε περιοχή όπου ομιλείται η γερμανική γλώσσα. Μπορεί να εκφέρει ένα λόγο απλό και συγκροτημένο σε θέματα οικεία και σε θέματα του ενδιαφέροντός του.
Για περισσότερα επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103840079 ή στο info@mygerman.gr
Το πρόγραμμα σπουδών του Γερμανικού Γλωσσικού Κέντρου συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς και τις επίσημες εξετάσεις για τα γερμανικά. Τα τμήματα είναι ολιγομελή, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται μεγάλη διαδραστικότητα με τον καθηγητή και μεταξύ των μαθητών.
Ο κάτοχος του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β2 μπορεί να κατανοεί το ουσιαστικό περιεχόμενο συγκεκριμένων ή αφηρημένων θεμάτων ενός πολύπλοκου κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών όρων που σχετίζονται µε την ειδικότητά του. Μπορεί να επικοινωνεί µε αυθορμητισμό και άνεση, σε βαθµό που να συζητά στα γερμανικά χωρίς προσκόμματα. Μπορεί να εκφράζεται µε σαφήνεια και λεπτομέρειες για µια μεγάλη ποικιλία θεμάτων.
Για περισσότερα επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103840079 ή στο info@mygerman.gr
Η πιστοποίηση των επιπέδων Γ1 και Γ2 απευθύνεται στον απολύτως ικανό χρήστη της γλώσσας, δηλαδή αυτόν που χειρίζεται τη γλώσσα με άνεση και αποτελεσματικότητα, σε ποικίλες καταστάσεις.
Ο κάτοχος του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Γ1 μπορεί να κατανοεί µια μεγάλη ποικιλία μακροσκελών και απαιτητικών κειμένων, καθώς και των έμμεσων νοημάτων τους. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και άνετα, δίχως να δίνει την εντύπωση ότι ψάχνει να βρει τις λέξεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα µε τρόπο αποτελεσματικό και ευέλικτο στην κοινωνική, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή του ζωή. Μπορεί να εκφράζεται για πολύπλοκα θέματα µε τρόπο άνετο και λόγο ορθά δομημένο.
Για περισσότερα επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103840079 ή στο info@mygerman.gr
Μετά την ολοκλήρωση των βασικών γνώσεων της Γερμανικής γλώσσας, (επίπεδο Β2) μπορείτε να ενταχθείτε στα τμήματα επαγγελματικών Γερμανικών του Γερμανικού Γλωσσικού Κέντρου, με σκοπό να βελτιώσετε το λεξιλόγιό σας στο αντικείμενο των σπουδών ή της δουλειάς σας. Τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται στα τμήματα επαγγελματικών Γερμανικών είναι τα: ιατρική, νομική, πολυτεχνικές σπουδές. Για περισσότερα επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103840079 ή στο info@mygerman.gr
Tο TestDaF είναι ένα από τα προαπαιτούμενα διπλώματα για την εισαγωγή στα Γερμανικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση TestDaF αποδεικνύετε ότι:

 • μπορείτε να αντλείτε σημαντικές λεπτομερείς πληροφορίες από διάφορα σύντομα κείμενα,
 • είστε σε θέση να κατανοείτε τις λεπτομέρειες και τα γενικά νοήματα δημοσιογραφικών και επιστημονικών κειμένων, πάνω σε επιστημονικά ή κοινωνικοπολιτικά θέματα,
 • μπορείτε να εντοπίσετε λεπτομερείς πληροφορίες σε καθημερινές περιστάσεις,
 • είστε σε θέση να παρακολουθήσετε συνεντεύξεις ή συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης πάνω σε θέματα που αφορούν τις σπουδές ή άλλα θέματα γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος,
 • μπορείτε να κατανοείτε διαλέξεις πάνω σε επιστημονικά θέματα,
 • μπορείτε να συντάξετε ένα ορθά δομημένο, κατανοητό κείμενο και να παρουσιάσετε τα επιχειρήματά σας,
 • μπορείτε να περιγράψετε δεδομένα, να τα αποδώσετε περιληπτικά και να τα συγκρίνετε μεταξύ τους,
 • μπορείτε να πάρετε θέση σε συνομιλίες και συζητήσεις και να την τεκμηριώσετε, να εκτιμήσετε τις εναλλακτικές λύσεις ή προτάσεις και να κάνετε υποθέσεις.

Για περισσότερα επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103840079 ή στο info@mygerman.gr

Το πρόγραμμα συντήρησης και εμπλουτισμού του Γερμανικού Γλωσσικού Κέντρου απευθύνεται σε όσους έχουν το επίπεδο Β2 και πάνω, και δεν αποσκοπούν στην απόκτηση διπλωμάτων, αλλά στη διατήρηση ενός καλού επιπέδου γνώσης της Γερμανικής και στον εμπλουτισμό με τη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας, στο 2103840079 ή στο info@mygerman.gr
Τα ταχύρυθμα τμήματα του Γερμανικού Γλωσσικού Κέντρου έχουν τετράμηνη διάρκεια και καλύπτουν τα επίπεδα από το Β1 έως και το Γ1. Τα τμήματα αυτά απευθύνονται σε όσους έχουν χρονικό περιορισμό για την εκμάθηση της γλώσσας, όπως, για παράδειγμα, συμμετοχή σε προγράμματα ERASMUS, μεταπτυχιακά, εργασία σε γερμανόφωνη χώρα κτλ. Για περισσότερα επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103840079 ή στο info@mygerman.gr
Τα ιδιαίτερα μαθήματα του Γερμανικού Γλωσσικού Κέντρου απευθύνονται σε μαθητές με ειδικές επιθυμίες ως προς τα ωράρια και το περιεχόμενο των σπουδών, που δεν καλύπτονται από τις άλλες προτάσεις μας. Για παράδειγμα, μη σταθερά ωράρια, ή κάλυψη δύο επιπέδων μέσα σε ένα ακαδημαϊκό έτος. Για περισσότερα επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103840079 ή στο info@mygerman.gr
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πιστοποιημένους καθηγητές της Γερμανικής γλώσσας, οι οποίοι επιθυμούν να τελειοποιήσουν τις μεθόδους διδασκαλίας. Έχει τη μορφή σεμιναρίων, όπου αναλύονται οι μέθοδοι διδασκαλίας ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μαθήματος: πολυπληθής τάξη, ιδιαίτερα, ενήλικες, έφηβοι, παιδιά.
Τις διαλέξεις στο πρόγραμμα επιμόρφωσης καθηγητών του Γερμανικού Γλωσσικού Κέντρου παραδίδει η Διευθύντρια σπουδών του Γερμανικού Γλωσσικού Κέντρου, κυρία Mauricia Schmitzberger, που αναλαμβάνει να μεταδώσει την εμπειρία 35 χρόνων διδασκαλίας της Γερμανικής. Η κυρία Schmitzberger έχει διατελέσει:

 • Διευθύντρια του τμήματος Γερμανικών του Κολλεγίου Αθηνών.
 • Διευθύντρια του τμήματος Γερμανικών του Κολλεγίου Ψυχικού.
 • Διευθύντρια του τμήματος Γερμανικών του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.
 • Καθηγήτρια και μέλος της εξεταστικής ομάδας του Ινστιτούτου Γκαίτε επί εικοσιπέντε χρόνια

Για περισσότερα επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103840079 ή στο info@mygerman.gr

Τα θερινά υπερεντατικά τμήματα του Γερμανικού Γλωσσικού Κέντρου έχουν διάρκεια δυόμισι μηνών και απευθύνονται σε όσους θέλουν να κερδίσουν χρόνο, καλύπτοντας ένα επίπεδο μέσα σε ένα καλοκαίρι. Τα θερινά τμήματα γίνονται με τρόπο που σέβεται τους παιδαγωγικούς κανόνες, και δεν μειώνονται οι ώρες διδασκαλίας. Ο σπουδαστής που θα επιλέξει να παρακολουθήσει τα καλοκαιρινά τμήματα μπορεί να μειώσει το χρόνο εκμάθησης της Γερμανικής στο μισό. Τα θερινά τμήματα καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα των διπλωμάτων της Γερμανικής γλώσσας, από το Α1 έως και το Γ1, και μπορούν να παρακολουθούνται ανεξάρτητα από το αν κάποιος παρακολούθησε ή όχι τα χειμερινά μαθήματα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας, στο 2103840079 ή στο info@mygerman.gr