Στο Γερμανικό Γλωσσικό Κέντρο δημιουργήσαμε ένα νέο ταχύρυθμο τμήμα που απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στο άμεσο μέλλον σε γερμανόφωνη χώρα. Το πρόγραμμα είναι τρίμηνης διάρκειας και επιτρέπει σε όποιον το παρακολουθήσει να συνεννοείται με γερμανόφωνους με άνεση, για τις καθημερινές του ανάγκες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας, στο 210 38 40 079, ή στο infomygerman.gr@gmail.com